.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
  

  Những Nhà sưu tầm tranh của Họa sĩ Lê Đại Chúc

1

Thi sĩ Nguyễn Khoa Điềm

1 bức

2

GS - TS Đình Quang

1 bức

3

GS - TS Tương Lai

4 bức

4

TS Nguyễn Trí Dũng

1 bức

5

NSND Tiến Thọ

2 bức

6

NSND Trọng Khôi

6 bức

7

NSND Doãn Hoàng Giang

2 bức

8

NSND Trần Tiến

2 bức

9

NSND Đào Trọng Khánh

6 bức

10

NSƯT Lê Chức

4 bức

11

NS Lê Mai

2 bức

12

NSƯT Lê Vân

2 bức

13

NSND Lê Khanh

1 bức

14

NSND Phạm Thị Thành

2 bức

15

TS.NSƯT Bạch Tuyết

1 bức

16

Nhà văn Đạo diễn Nguyễn Minh Ngọc

1 bức

17

NSND Thanh Tú

4 bức

18

Ca sĩ Thanh Lan (Vẽ tại Mỹ)

2 bức

19

Họa sĩ Trần Khánh Chương

4 bức

20

Giám đốc Bảo tàng tư nhân Đức Minh - Ông Bùi Quốc Chí

10 bức

21

PGS.TS Vũ Trọng Khải

1 bức

22

Bác sĩ Nguyễn Bá Bôi

6 bức

23

Thi sĩ Thi Hoàng

3 bức

24

Thi sĩ Tạ Quốc Chương

2 bức

25

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục

4 bức

26

Nhạc sĩ Phó Đức Phương

1 bức

27

Nhạc sĩ Lê Đại Thăng

6 bức

28

Nhà báo Dương Đức Quảng

1 bức

29

Nhà báo Trọng Chức

2 bức

30

TS Thế Hùng

2 bức

31

Ông Tuấn (Giám đốc SVĐ Mỹ Đình)

5 bức

32

Đại sứ Nguyễn Chiến Thắng

3 bức

33

Đại sứ Nguyễn Quang Xuân

1 bức

34

Đại sứ Dương Văn Quảng

1 bức

35

Thi sĩ - Nhà báo - Nhà sưu tập Mai Linh

8 bức

36

Nhà báo - Nhà sưu tập Nguyên Thanh

2 bức

37

TS Nguyễn Văn Khánh

3 bức

38

Nhà sưu tập Nguyễn Văn Thành

15 bức

39

Nhà sưu tập Trần Anh Việt

6 bức

40

Nhà sưu tập Hà Danh Trí

2 bức

41

Nhà sưu tập Hoàng Gia Cung

5 bức

42

Nhà sưu tập Cao Văn Tuấn

10 bức

43

Nhà sưu tập Dương Hoàng Nam

5 bức

44

Nhà sưu tập Bùi Văn Tẳng

5 bức

45

Ông Nguyễn Văn Thông

3 bức

46

Ông Nguyễn Tự Trọng

1 bức

47

Ông Nguyễn Văn Thịnh

4 bức

48

Ông Trịnh Khắc Triệu

3 bức

49

Bà Đào Thị Bích

1 bức

50

Ông Nguyễn Kế Trung

1 bức

51

Nhà sưu tập - Bà Nguyễn Thị Thủy

15 bức

52

Bà Nguyễn Thị Hương

2 bức

53

Cô giáo Lê Thúy Quỳnh

5 bức

54

TS Nguyễn Ái Việt (USA)

2 bức

55

Ông Bảo Long (USA)

2 bức

56

Ông Bảo Lân (USA)

5 bức

57

Ông Sơn - Bà Y Nhã (USA)

5 bức

58

Chị Lê Phương (USA)

2 bức

59

Chị Lê Phúc (USA)

3 bức

60

Ông Phạm Bá Thiện (USA)

3 bức

 

... và nhiều người khác

 
248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist