Le Dai Chuc Website
.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài

   

Sinh năm 1944 tại Hải phòng, học vẽ dưới sự hướng dẫn của hai Danh họa bậc thầy Việt Nam: Nguyễn Sáng và Bùi Xuân Phái.
1967 tổ chức triển lãm chung tại Hải Phòng
1970 … làm việc …
1972 … làm việc …

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'kgdnewsc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist