.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài

   

Sinh năm 1944 tại Hải phòng, học vẽ dưới sự hướng dẫn của hai Danh họa bậc thầy Việt Nam: Nguyễn Sáng và Bùi Xuân Phái.
1967 tổ chức triển lãm chung tại Hải Phòng
1970 … làm việc …
1972 … làm việc …

248 Bức
English | Trang chủ