.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 79 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Vườn tình
18 / 04 / 2006
156 cm x 110 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại 

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Vũ trụ (nhiều bàn tay - bàn chân)
15 / 10 / 2003
156 cm x 156 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại 

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Gía (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Chư pháp vô ngã (Số 2)
04 / 07 / 2002
156 cm x 110 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại 

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Vũ trụ là một chuỗi hat ngọc

156 cm x 110 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
10,000
Đã bán
Bảo tàng tư nhân Đức Minh, HCM, VN
Hiện đại 

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist