.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 119 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Thiếu nữ (số 5)    
23/ 03/ 2010
52cm x 62cm
Sơn dầu trên vải   
Chân dung

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại   
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Con gái họa sỹ
09/ 06/ 2007
65cm x 80cm
Sơn dầu trên vải
Chân dung

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại   
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Bùi Xuân Phái   
23/ 06/ 2008
65cm x 80cm
Sơn dầu trên vải   
Chân dung

Bộ sưu tập của Họa sĩ   

Hiện đại   
248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist