.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 119 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Nguyễn Gia Trí
09/ 04/ 2010
72cm x 90cm
Sơn dầu trên vải   
Chân dung

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại   
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Thiếu nữ (số 3)
15/ 04/ 2010
80cm x 100cm
Sơn dầu trên vải
Chân dung

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại   
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Tự họa (đỏ)
08/ 08/ 2010
72cm x 90cm
Sơn dầu trên vải   
Chân dung

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại   
248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist