.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 119 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Chân dung thiếu nữ (Số 1)
09/11/2007
76cm x 63cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Chân dung con gái Hoàng Anh
11/2007
63cm x 54cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Bố tôi - Thi sĩ Lê Đại Thanh (Số 2)
05 / 01 / 1996
138 cm x 100 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
5,000
Đã bán
Bảo tàng tư nhân Đức Minh, HCM, VN
Chân dung

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist