.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 119 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Chị Xuân (Số 1)

62 cm x 52 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Chân dung

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Chị Xuân (Số 2)

62 cm x 52 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Chân dung

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Thiên tài hội họa Nguyễn Gia Trí (Số 1)
01 / 12 / 2004
52 cm x 62 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
10,000
Đã bán
Bảo tàng tư nhân Đức Minh, HCM, VN
Chân dung

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist