.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 24 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
phong cảnh Cao Bằng
… / … / …
… cm x … cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Làng cổ Đường Lâm (số 2)
… / … / …
… cm x … cm
Sơn dầu trên vải           
Hiện thực

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Làng cổ Đường Lâm (số 1)         
29 / .. / 2003
… cm x … cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Cổng làng xưa (số 2)
09/ 05/ 2010   
120cm x 167cm   
Sơn dầu trên vải   
Phong cảnh

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại   
248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist