.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 24 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Cổng làng xưa (số 1)   
13/ 05/ 2010   
120cm x 167cm
Sơn dầu trên vải   
Phong cảnh   

Bộ sưu tập của Họa sĩ   

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Thanh Hóa ban mai
02/2008
81cm x 63cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Bến đò Thanh Hóa
01/2008
81cm x 63cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Sơn Tây - Mùa xuân
05 / 2001
100 cm x 76 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Phong cảnh

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist