.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 19 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Chị Phúc (Số 1)
1994
54 cm x 64 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Đã bán
Private Collection, Australia
Chân dung

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Chân dung Họa sĩ Nguyễn Hà
1996
80 cm x 65 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Đã bán
Private Collection, USA
Chân dung

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Thiếu nữ Việt Nam

138 cm x 100 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
2,000
Đã bán
Private Collection, HoLand
Hiện đại 

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Vũ trụ là một chuỗi hat ngọc

156 cm x 110 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
10,000
Đã bán
Bảo tàng tư nhân Đức Minh, HCM, VN
Hiện đại 

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist